Wybieramy pompę ciepła

Dobierając i porównując pompy ciepła posługujemy się parametrami podawanymi przez producentów. Są to:

  • moc grzewcza pompy ciepła [kW] – ciepło dostarczane do ogrzewania domu
  • elektryczny pobór mocy [kW] – moc elektryczna pobierana do zasilania pompy ciepła
  • wydajność chłodnicza [kW] – ilość ciepła pobierana ze środowiska
  • wskaźnik efektywności pompy ciepła COP [-]

Czytaj więcej: Wybieramy pompę ciepła

Pompy ciepła - zasada działania

Woda w warunkach naturalnych płynie zawsze z góry na dół. Aby odwrócić ten kierunek potrzebujemy użyć pompę, która pracując przenosi wodę z dołu w górę, pobierając w tym celu pewną ilość energii. Im wyżej chcemy wodę wpompować tym więcej zużyjemy energii.

Czytaj więcej: Pompy ciepła - zasada działania