DLACZEGO MIKROINWERTERY
22 lipca 2021

ŚWIATŁO SŁONECZNE

Od tysięcy lat w przeróżny sposób korzystamy z promieni słonecznych, ale dopiero stosunkowo niedawno, zaczęto wykorzystywać Słońce do generowania energii. Mimo tego, że znajduje się ono w odległości 150 milionów kilometrów od Ziemi jego zastosowanie pozwala osiągnąć zadziwiające efekty.

 

Wystarczy sobie uświadomić, że odpowiednio wykorzystana energia słoneczna docierająca do nas w ciągu 14 dni pokryłaby roczne zapotrzebowanie na energię całej planety w dodatku jest ona niewyczerpalnym i najbezpieczniejszym źródłem energii z dotychczas poznanych i istniejących. Jeżeli przyjmiemy, że wydobycie paliw kopalnych utrzyma się na poziomie z początku lat 90-tych to wyczerpanie się złóż nastąpi: dla ropy naftowej w ciągu 35 lat, gazu ziemnego w ciągu 55 lat, węgla kamiennego 190 lat, brunatnego – 285 lata. Oczywiście mówimy tu o globalnym zapotrzebowaniu, dla Polski, w której podstawowe źródło energii to węgiel kamienny i brunatny, wyczerpanie złóż nastąpi jeszcze szybciej.

 

„Stawiam swoje pieniądze na energię słoneczną. Mam nadzieję, że nie będziemy z tym czekali, aż skończy się ropa i węgiel.” T.A. Edison, 1931

Właśnie ten ogromny potencjał jaki drzemie w słońcu sprawił iż to właśnie w energii słonecznej pokłada się bezpieczeństwo energetyczne naszego globu.

Promieniowanie słoneczne jest strumieniem energii wysyłanym równomiernie przez Słońce. Do zewnętrznej atmosfery Ziemi dociera promieniowanie o mocy 1,36 kW/m2. Wartość ta została nazwana stałą słoneczną. W trakcie przebijania się przez atmosferę na skutek rozpraszania, odbicia i pochłaniania przez gazy i pyły, promieniowanie słoneczne jest osłabiane. Ta część, która dociera bez przeszkód do powierzchni ziemi nazywa się promieniowaniem bezpośrednim. To ono daje największe możliwości i największą moc. Pozostała część, która poprzez opisane wyżej zawirowania dociera ze wszystkich kierunków to, promieniowanie rozproszone (dyfuzyjne).

80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego (od początku kwietnia do końca września). Czas aktywności słońca w zimie skraca się do 8 godzin dziennie, zaś w lecie w miesiącach najbardziej słonecznych osiąga 16 godzin.

 

Bardzo ważnym czynnikiem determinującym stopień wykorzystania promieniowania słonecznego jest ustawienie kolektorów słonczych. Aby maksymalnie wykorzystywać energię ze słońca, kolektory powinny być ustawione w kierunku południowym i pochylone do poziomu pod kątem ok. 30-45 stopni. W instalacjach które maja być wykorzystywane do wspomagania CO zalecane jest zwiększenie kąta ustawiania kolektora, które pozwoli w okresach grzewczych gdy słońce wschodzi niżej zapewnić bardziej prostopadłe padanie promienie słonczych oraz utrudni zaleganie śniegu.

Analogicznie w okresie letnim gdy instalacja solarna ma służyć podgrzewaniu wody w basenie nie zadaszonym kolektory można ustawić pod mniejszym kątem dzięki czemu swoją największą skuteczność będą miały w okresach letnich.