"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn.: "Analiza energetyczna domu, jako droga do sprzedaży zielonych źródeł energii" 
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Cel operacji: Podjęcie działalności gospodarczej realizującej usługę analizy energetycznej budynku jednorodzinnego, stworzenie stanowiska pracy.
Przewidywany wynik operacji: Utworzenie miejsca pracy.